แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 06 มกราคม 2565 11
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 16 ธันวาคม 2564 24
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 17 พฤศจิกายน 2564 36
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 14 ตุลาคม 2564 43
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 06 กันยายน 2564 68
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชานุมาน 09 สิงหาคม 2564 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 02 สิงหาคม 2564 70
เรื่อง ราคาทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564 08 กรกฎาคม 2564 74
เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 08 กรกฎาคม 2564 71
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2564 08 กรกฎาคม 2564 74