แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2563 ถึงเดือน ก.ย. 2563 06 พฤศจิกายน 2563 12
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in-place recycling สายแปลง 3 -แปลง 6 บ้านนิคมแปลง 3 หมู่ที่ 7 ตำบลชานุมาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ตุลาคม 2563 27
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in-place recycling สายกลางหมู่บ้าน บ้านนิคมแปลง 5,7,8 หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ตุลาคม 2563 14
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in-place recycling สายบ้านคันสูง-โคกจั๊กจั่น บ้านนิคมแปลง 4 หมู่ที่ 11 ตำบลชานุมาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ตุลาคม 2563 18
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in-place recycling สายแปลง6 -นาสีดาน้อย บ้านนิคมแปลง 6 หมู่ที่ 13 ตำบลชานุมาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ตุลาคม 2563 20
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in-place recycling สายแปลง 3 -แปลง 6 บ้านนิคมแปลง 3 หมู่ที่ 7 ตำบลชานุมาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ตุลาคม 2563 24
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in-place recycling สายกลางหมู่บ้าน บ้านนิคมแปลง 5,7,8 หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ตุลาคม 2563 15
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 24 สิงหาคม 2563 42
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลชานุมานประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรม โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 14 สิงหาคม 2563 36
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2562) 23 กรกฎาคม 2563 37