อบต.ชานุมานร่วมใจต้านภัยคอร์รัปชั่น

2611 2

 

นายก อบต.ชานุมาน พร้อมผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ร่วมใจต้านภัยคอร์รัปชั่น รวมพลังสังคมไทยไม่โกง