โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

74465427 10212264239360330 5986712011466080256 n

 

 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลชานุมาน จัดโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชานุมาน