มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

มอบถงยงชพ ๑๙๐๙๑๘ 0199

 

นายทวีชัย จันทร์อิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชานุมานพร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลชานุมาน ได้ออกมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ตำบลชานุมาน