โครงการสงเคราะห์ผู้สูงวัย ใส่ใจผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่งและผู้ยากไร้

273277

 

 

นายทวีชัย จันทร์อิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชานุมาน พร้อมรองนายก หัวหน้าส่วน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ให้มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการสงเคราะห์ผู้สูง ใส่ใจผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่งและผู้ยากไร้ ประจำปี 2562