"ปั้นร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด พื้นที่ชายแดน"

1455310

 

 

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 07.30 น. นางอรดี โคตคำ รองปลัดองค์การบริหารว่นตำบลชานุมาน พร้อมหัวหน้าส่วน พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เข้าร่วมปั่นจักรยาน วันต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 

ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอชานุมาน