ประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชานุมานและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชานุมาน ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-17.00 น. สวมหน้ากากอนามัยรับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ

1635227648059

 

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชานุมานและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชานุมาน

ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-17.00 น. สวมหน้ากากอนามัยรับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ.