ประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนบ้านนิคมแปลง 4 หมู่ 11

142100


ประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนบ้านนิคมแปลง 4 หมู่ที่ 11

เรื่อง การแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

และการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ณ ศาลาประชาคมบ้านนิคมแปลง 4 หมู่ที่ 11

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564

ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ