พื้นที่ และ จำนวนประชากร

area people

 

people 2